Elki Ciępki

DIALOG ANIOŁÓW

dialog aniołów - Elka Ciępka

PAULO COELHO

” Pielgrzym”

 

Anioł zaw­sze nas ochra­nia, jest da­rem bos­kim – nie trze­ba go wzy­wać. Ob­licze two­jego anioła uka­zuje się zaw­sze, gdy ze szlachet­nością od­no­sisz się do świata. Jest stru­mieniem, po­lem, błęki­tem nieba.

 

—————————————

 

Przy­jaciele są jak ciche anioły,

które pod­noszą nas,

gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać.

 

Frien­ds are an­gels who lift us

to our feet when our win­gs

ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly. (ang.)

 

 

Udostępnij: