Elki Ciępki

     Jestem absolwentką Liceum Plastycznego w Nowym Wi­śniczu. Dalszą edukację artystyczną kontynuowałam na kierunku aranżacji wnętrz, potem znacznie zbliżyłam się do zagadnienia malowania-pisania ikon na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ale chyba swoją prawdziwą pasję odnalazłam dopiero w grafice na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicz­nego w Krakowie.
Na co dzień w pracy zawodowej zajmuję się grafi­ką projektową i użytkową, a także ilustruję książeczki dla dzieci, a zdarza się, że również podręczniki. Nic więc chyba dziwnego, że w wolnych chwilach pochłania mnie malarstwo, rysunek oraz grafika warsz­tatowa. Najczęściej w swoich pracach oddaję pokłon naturze, bowiem kontakt z przyrodą stanowi bardzo ważny element w moim życiu. Zapraszam również do internetowego sklepu z Aniołami ręcznie malowanymi na drewnie i innymi prezentami  
www.3xd.pl, gdzie można kupić moje prace.

Elka Ciępka

akwarele obrazy akrylowe obrazy olejne

grafika rysunek fotografia