Elki Ciępki

Wciąż jesienne pejzaże – teraz uroki

jesiennego dębowego zagajnika

Udostępnij: